ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

             Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε τον εγκεκριμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες  κα επικαιροποιημένο εσωτερικο κανονισμό του σχολείου μας.