ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Προγράμματος για το τρέχον σχολικό έτος διαμορφώνεται ως εξής:

13:20-14:00    ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

14:00-14:10  Διάλειμμα

14:10-14:55  ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

14:55-15:05 Διάλειμμα

15:05-15:50  ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15;50-15;55 Διάλειμμα

15:55 - 16:40  ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

16:40 - 16:45 Διάλειμμα

16:45 - 17:30 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ