ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Το πρόγραμμα του Ολοήμερου Προγράμματος για το τρέχον σχολικό έτος διαμορφώνεται ως εξής:

13:20-14:00    ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

14:00-14:15  Διάλειμμα

14:15-15:00  ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

15:00-15:15 Διάλειμμα

15:15-16:00  ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

16:00-16:05 ΛΗΞΗ