ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

ΔΙΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

              Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός σχολείου κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου.