Διευθυντής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Εκπαίδευσης στη Δ΄  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας είναι ο κος Γεώργιος Κέμτρος