Διευθυντής Εκπαίδευσης

Διευθυντής Εκπαίδευσης

Διευθύντρια Εκπαίδευσης στη Δ΄  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας είναι η κα ΜΕΙΝΤΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ