Η Α1 ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Η Α1 ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

           Στο Μουσείο Ηρακλειδών η Α1 τάξη "συνάντησε" τους ανέμους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ