ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

             Ακολουθώντας τον σύνδεσμο ΕΔΩ μπορείτε να δείτε μια πολύ εύχρηση παρουσίαση όλων των δράσεων που αναπτύχθηκαν στο μάθημα της Πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου μας κα ΕΦΗ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ.