ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας,

            με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ευχηθούμε καταρχήν υγεία προσωπική και οικογενειακή και ευόδωση των στόχων σας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι αυτό το σημείωμα θα είναι η απαρχή για την ουσιαστική και γόνιμη σχέση μας, ώστε να πετύχουμε μαζί τον κοινό μας στόχο, δηλαδή την πολύπλευρη μόρφωση, την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών.

            Το σχολείο μας βρίσκεται στην 35 Οδό τηλ. 2109628881 & fax: 2109602369, Ε-mail: mail@2dim-ell.att.sch.gr. Ανήκει στην Δ΄ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών (Συγγρού 165- Νέα Σμύρνη, τηλ. γραμ: 2131617425-426).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

                Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, εξελίσσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, να παίζουν. Η τακτική επικοινωνία, η εποικοδομητική συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας σε θέματα μάθησης, αγωγής και συμπεριφοράς, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

            Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι η πρόοδος των παιδιών και η υιοθέτηση σημαντικών κοινωνικών αξιών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ατομικής ιδιαιτερότητας, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός σε κοινά συμφωνημένους κανόνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.ΩΡΑΡΙΑ

07:00-07:15 Προσέλευση μαθητών τμήματος πρόωρης υποδοχής                  

 • 07:15-08:00 Τμήμα πρόωρης υποδοχής

                                 Πρόγραμμα πρωινής ζώνης

  08:00΄-08.15΄ προσέλευση μαθητών- πρωινή προσευχή

 • 08.15΄-09.40΄       1η και 2η διδακτική ώρα

                        09.40΄- 10.00΄διάλειμμα

 • 10.00΄- 11.30΄      3η και 4η διδακτική ώρα

                  11.30΄-11.45΄ διάλειμμα

 • 11.45΄-12.25΄      5η διδακτική ώρα

                  12.25΄-12.35΄ διάλειμμα

 • 12.35΄-13.15΄       6η διδακτική ώρα- λήξη μαθημάτων πρωινής ζώνης

                  13.15΄- 13.20΄ διάλειμμα

                  Πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου

 • 13.20- 14.00     σίτιση-χαλάρωση

                   14:00-14:15 διάλειμμα

 • 14.15΄- 15:00΄ 1η ώρα ολοημέρου Μελέτη-Προετοιμασία

                    15:00-15:15

 • 15:15 – 16:00 2η ώρα ολοημέρου (επιλογή αντικειμένου)

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                Μια από τις βασικές αποστολές της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως γράφτηκε παραπάνω είναι η σωστή αγωγή των παιδιών.  Για το λόγο αυτό, οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες της σχολικής μας κοινότητας: 

 • Οι μαθητές προσέρχονται το πρωί στο σχολείο μέχρι ώρα 08.15΄ π. μ. Για την ασφάλεια των μαθητών η είσοδος του σχολείου παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (08:15 -13:15 και 13:25–16:00 ). Παρακαλούνται οι μαθητές να τηρούν αυστηρά το ωράριο προσέλευσης (08:00–08:15 π. μ.), διότι η είσοδος κλειδώνει μετά την πρωινή προσευχή. Μαθητές που προσέρχονται κατ΄ επανάληψη καθυστερημένοι θα εισέρχονται στην τάξη, μετά το πρώτο διδακτικό δίωρο, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 • Οι μαθητές του τμήματος πρωινής υποδοχής θα προσέρχονται στο σχολείο μέχρι τις 07:15
 • Κατά την προσέλευση των μαθητών το πρωί και κατά την αποχώρησή τους το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται η είσοδος των συνοδών τους μέσα στο προαύλιο του σχολείου (εκτός αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος συνεργασίας γονέων και εκπ/κών). Οι γονείς αφήνουν το πρωί και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους το μεσημέρι στην είσοδο της αυλής. (ΠΔ 79/2017) Ιδιαίτερα δεν επιτρέπεται η είσοδος των συνοδών γονέων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας κατά το χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.
 • Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση οι γονείς να εμπλέκονται με θέματα αγωγής άλλων μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χώρο του σχολείου
 • Οι μαθητές ενημερώνουν το δάσκαλο και τον διευθυντή και φεύγουν με τη συνοδεία γονέα, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος αποχώρησης από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων. Όταν τελειώνουν τα μαθήματα φεύγουν αποκλειστικά και μόνο με τους γονείς τους. Μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων επιτρέπεται να  φεύγουν μόνοι τους, εφόσον έχουν προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.
 • Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο είναι υποχρεωτική και καταγράφεται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε περίπτωση απουσίας των μαθητών θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολείο την ίδια μέρα και να δικαιολογούνται οι απουσίες του μαθητή (με ιδιόχειρο σημείωμα γονέα ή βεβαίωση γιατρού).
 • Ο κηδεμόνας του μαθητή οφείλει να ενημερώσει το σχολείο για οποιαδήποτε αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης του μαθητή και να δηλώσει το πρόσωπο που θα συνοδεύει το μαθητή από το σχολείο.
 • Ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος για οποιοδήποτε θέμα αφορά το μαθητή
 • Στο σχολείο οι μαθητές αφήνουν τα περισσότερα πράγματά τους (υλικά, τετράδια και βιβλία που υποδεικνύει ο εκπαιδευτικός του Τμήματος) σε συγκεκριμένο χώρο για κάθε παιδί (ντουλάπι ή ράφι εάν ο χώρος επαρκεί ή σε διαφορετική περίπτωση κάτω από το θρανίο τους). Σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια και αντικείμενα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η τάξη του μαθητή.
 • Οι εκπαιδευτικοί δεν δίνουν φαρμακευτική αγωγή στα παιδιά σε οποιαδήποτε περίπτωση ασθένειας. Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διεύθυνσης προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.
 • Στο σχολείο πραγματοποιούνται τακτικές και έκτακτες συγκεντρώσεις των γονέων, ύστερα από σχετική ειδοποίηση από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Η συμμετοχή των γονέων σε αυτές είναι απαραίτητη.
 • Στο σχολείο πραγματοποιούνται μορφωτικές επισκέψεις που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί συνδυάζουν την επίσκεψη με το μάθημα (Μουσεία-Αρχαιολογικοί Χώροι-Θέατρα κ.λπ.). Η συμμετοχή όλων των μαθητών θεωρείται δεδομένη. Τις ημέρες εκείνες το ωράριο τηρείται κανονικά.
 • Κατά την πρωινή προσέλευσή τους οι μαθητές παρατάσσονται για την πρωινή προσευχή και τις ανακοινώσεις.
 • Οι μαθητές οφείλουν να φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους.
 • Δεν επιτρέπεται κάθε μορφής βία (λεκτική - σωματική).
 • Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.
 • Απαγορεύονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα κινητά στο σχολείο και στις εκπαιδευτικές εκδρομές.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι μαθητές  ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών του Σχολείου μας.
 • Στο μάθημα της γυμναστικής οι μαθητές πρέπει να φοράνε πάντα φόρμα ή σορτς και αθλητικά παπούτσια.

Απαραίτητο δικαιολογητικό  για τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στο μάθημα της γυμναστικής και σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες είναι το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών των Α΄ και Δ΄ τάξεων που δεν το έχουν προσκομίσει στο σχολείο, να το φέρουν το αργότερα μέχρι το τέλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ώστε ο μαθητής/τρια να συμμετέχει στο μάθημα της γυμναστικής και στις λοιπές σχολικές δραστηριότητες (Κ.Υ.Α Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 /ΑΔΑ: ΒΙΦΖ9-91Δ). Η συνέπεια στις σχολικές υποχρεώσεις και η υπευθυνότητα στην τήρηση των σχολικών κανόνων είναι κριτήρια αξιολόγησης της σχολικής ζωής.