"ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ

"ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ