ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

                      Πατώντας εδώ  μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες της Α΄και ΣΤ΄τάξης για την ερωπαϊκή εβδομάδα κώδικα.