Σχολικός Σύμβουλος

Σχολικός Σύμβουλος

Το Σχολείο μας ανήκει στην 45η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αττικής με Σχολική Σύμβουλο την κα Καλλιόπη Παπουτσάκη