ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Σχολείο μας ανήκει στην περιφέρεια της ΣΕΕ ΠΕ 70 κας ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΑΝΝΑ