ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                Οι μαθητές/τριες του ολοήμερου προγράμματος με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ συνέχισαν από το πρωινό πρόγραμμα τη συλλογή του ελαιόκαρπου και στο ολοήμερο πρόγραμμα στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης.