ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2022 - EU Code Week 2022, το σχολείο μας δημιούργησε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, την Εκδήλωση "WeLoveCoding - Αγαπάμε τον Προγραμματισμό" που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα : 8-23 Οκτωβρίου 2022 .

Σκοπός της Εκδήλωσής μας είναι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας (από την Α’ έως και την ΣΤ’ τάξη) να συμμετέχουν σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων δημιουργίας κώδικα, παιχνιδιών και ευχάριστων προκλήσεων, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στον προγραμματισμό και να αξιοποιήσουν σωστά τον χρόνο τους στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται: (α) η εκμάθηση του προγραμματισμού μέσω εύχρηστων προγραμμάτων (β) η συνεργασία των παιδιών και (γ) η καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και της υπολογιστικής σκέψης, δημιουργούν απλά προγράμματα, παίζουν παιχνίδια κωδικοποίησης, διερευνούν και λύνουν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στον υπολογιστή αλλά και χωρίς τη χρήση του και τελικά διασκεδάζουν. Είστε έτοιμοι; Ας προγραμματίσουμε!

Οι σύνδεσμοι για τις δραστηριότητες :

Για την Α’ και Β’ τάξη : 

«Ας βοηθήσουμε το χνουδωτός μας ήρωας (Fuzz) να μαζέψει τα αστέρια του»

Για την Γ’ και Δ’ τάξη  : 

«Run Marco:  Το παιχνίδι περιπέτειας που διδάσκει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού»

Για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη :  

« Κινούμενα γράμματα στο Scratch»