Ωράριο Λειτουργίας

Ωράριο Λειτουργίας

07:00 – 07:15 

Πρωινή Υποδοχή

 

08:00-08:15 Προσέλευση Μαθητών-Πρωινή προσευχή  

08:15 – 09:40

1η και 2η Διδακτική ώρα

09:40 – 10:00

1ο Διάλειμμα

10:00 – 11:30

3η και 4η Διδακτική ώρα

11:30 – 11:45

2ο Διάλειμμα

11:45 – 12:25

5η Διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

3ο Διάλειμμα

12:35 – 13:15

6η Διδακτική ώρα

13:15 – 13:20

 Διάλειμμα

13:20 – 14:00

1η Διδακτική ώρα Ολοήμερου - ΣΙΤΙΣΗ - ΧΑΛΑΡΩΣΗ - ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

14:00 – 14:15

Διάλειμμα

14:15 - 15:00

2η Διδακτική ώρα Ολοήμερου - ΜΕΛΕΤΗ

15:00 - 15:15

Διάλειμμα

15:15 - 16:00

3η Διδακτική ώρα Ολοήμερου