ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ALAIN TURING

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ALAIN TURING

      Οι μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης και μια ομάδα μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης συμμετείχαν με την ενθάρρυνση, οργάνωση και καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Πληροφορικής του σχολείου μας, κας ΕΦΗΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ, την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 διαδικτυακά στην προκριματική φάση του  διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής Σκέψης"Alain Turing" που  διοργανώνεται από το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Χωρισμένοι/ες σε ομάδες εισήλθαν στη σχετική πλατφόρμα και απάντησαν σε δραστηριότητες Μαθηματικής και Υπολογιστικής Σκέψης. Μια από τις ομάδες που συμμετείχαν και αποτελούνταν από τους μαθητές Κ.Ν., Λ.Γ. και Λ.Θ. έλαβαν τη τιμητικότατη 6η θέση ανάμεσα σε 268 σχολείο τόσο Πρωτοβάθμιας, όσο και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(3η θέση όσον αφορά τα Δημοτικά Σχολεία), προκρινόμενοι στην ημιτελική φάση και, αν όλα πάνε καλά, στην τελική φάση που θα πραγατοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στην Πάτρα. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ κα ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ ΕΦΗ (Πληροφορικής), κα ΛΑΦΑΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΣΤ1) και κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΑ (ΣΤ2)