ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                 Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδαας και καθώς πλησιάζε η παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ (3 Δεκεμβρίου) οι μαθητές/τριες της Β΄τάξης στο Ολοήμερο Πρόγραμμαμε την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ΜΑΝΤΟΥ ΕΦΗΣ πραγματοποίησαν δράσεις  ευαισθητοποίησης για την αναπηρία. Καθεμιά από τις ημέρες  της εβδομάδας αφιερώθηκε σε κάποια κατηγορία αναπηρίας με σκοπό τα παιδιά να αισθανθούν  πως νιώθει ένα άτομο που ζει έτσι καθημερινά.