ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

           Το Σαββάτο 27 Μαΐου 2023 εθελοντές γονείς και μαθητές/τριες του σχολείου μας συνέχισαν τη δράση καλλωπισμού των εξωτερικών χώρων του σχολείου. Η προσπάθεια και τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω video.