ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

            Κατά τις τελευταίες ημέρες λειτουργίας των σχολείων δόθηκε χρόνος και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες και την ένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παρακάτω video ενδεικτικό. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ.