ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Την τελευταία εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου και με την αυστηρή τήρηση των  πρωτοκόλλων λειτουργίας που μας συνόδευσαν όλη τη σχολική χρονιά οι μαθητές/τριες του  με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας υλοποίησαν μια σειρά δράσεων, οι οποίες ψυχαγώγησαν και αποφόρτισαν από μια δύσκολη σχολική χρονιά, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα για συνεργασία και δημιουργία. Μικρό δείγμα  μπορείτε να δείτε εδώ..