Η Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ"

Η Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤΟ "ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ"

           Στις 8 Μαΐου η Ε΄τάξη του σχολείου μας επισκέφτηκε το "Κέντρο της Γης". Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές που ζουν και μεγαλώνουν σε ένα απόλυα αστικό και εν πολλοίς επιβαρυμένο περιβάλλον να επισκεφτούν σημεία φυσικής ομορφιάς, να περπατήσουν μέσα σε αυτά, να τα ερευνήσουν, να μιλήσουν για ιδιαίτερα στοιχεία τους και να πληροφορηθούν για τρόπους προστασίας τους. Παράλληλα μιλώντας με τους υπεύθυνους τους Κέντρου επιχειρήθηκε η ευαισθητοποίηση σε στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η επιτυχία των οποίων εξαρτάται από την ενεργοποίηση που θα γίνει στα πλαίσα της εκπαίδευσης σε συνδυασμό πάντα με την προσωπική ευθύνη που κάθεπολίτης έχει. Ρόλος σχολείου και οικογένειας να ενεργοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερο τους πολίτες του "αύριο" σταπροβλήματα που έχει ο πλανήτης μας μιας και αυτοί είναι που θα επιχειρήσουν να τα αντιμετωπίσου. Συγαχαρητ΄ρηιαλοιπόν για την προσπάθεια τους και την παρουσία τους εκεί. Υλικό από την επίσκεψη μπορείτε να δείτε εδώ.