Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ

     Κατά Β΄τρίμηνο οι μαθητές θα επισκεφτούν:

 

Α΄ΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

13/12/18 Σύγχρονο θέατρο: «Πιο δυνατός και από το Σούπερμαν»

ΜΑΡΤΙΟΣ

06/3/2019  : Σύγχρονο Θέατρο « Μορμόλης»

Β΄ ΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

13/12/18 Σύγχρονο θέατρο: «Πιο δυνατός και από το Σούπερμαν»

04/2/2019  Β΄ ΤΑΞΗ:  ‘Ίδρυμα Αγγελική Χατζημιχάλη (Πλάκα)

ΜΑΡΤΙΟΣ

06/3/2019  : Σύγχρονο Θέατρο « Μορμόλης»

Γ΄ΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

12/12/18 Θέατρο Μπροντγουαίη «Ο Φορτουνάτος»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

29/1/18 Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής Αθήνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ :

04/2/2019  Β΄ ΤΑΞΗ:  ‘Ίδρυμα Αγγελική Χατζημιχάλη

ΜΑΡΤΙΟΣ

06/3/2019  : Σύγχρονο Θέατρο « Μορμόλης»

Δ΄ ΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

12/12/18 Θέατρο Μπροντγουαίη «Ο Φορτουνάτος»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Μουσείο Ακρόπολης   Η ημερομηνία θα καθοριστεί αργότερα.

ΜΑΡΤΙΟΣ

06/3/2019  : Σύγχρονο Θέατρο « Μορμόλης»

Ε΄ ΤΑΞΗ

18/12/18 Μέγαρο Μουσικής: «Το φτερωτό άλογο»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

15/1/18 Μουσείο Κοτσανά (Αρχαία Τεχνολογία)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

19/2/2019  Μουσείο Βορρέ (Παιανία)

ΣΤ΄ΤΑΞΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

18/12/18 Μέγαρο Μουσικής: «Το φτερωτό άλογο»

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

21/1/2019  Εθνική Πινακοθήκη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ :

14/2/2019  ‘Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

ΜΑΡΤΙΟΣ

8/3/18 Πειραματίξ