Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

            Κατά τη διάρκεια του Γ τριμήνου οι μαθητές θα επισκεφτούν:

Ε΄ ΤΑΞΗ

 

19/3/19 (Εντός σχολείου) Δραστηριότητες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

 

4/4/19  Μουσείο Μπενάκη

 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ

 

19/3/19 (Εντός σχολείου) Δραστηριότητες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών

 

4/4/19 Μουσείο Μπενάκη

 

15/5/19  Κτήμα Συγγρού

 

4 ή 6/6/19  112 Π.Μ. Ελευσίνα (Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία)