Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ

            Κατά τη διάρκεια του Β΄τριμήνου θα πραγματοποιηθούν οι εξής διδακτικές επισκέψεις:

Α΄  ΤΑΞΗ

23/1/2020: Θέατρο Ακάδημος: «Στην άκρη του ονείρου»

2ος 2020: Μουσείο Πειραμάτων Άγιος Δημήτριος. (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

3ος 2020: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «Ερωτόκριτος» (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

Β΄   ΤΑΞΗ

23/1/2020: Θέατρο Ακάδημος: «Στην άκρη του ονείρου»

2ος 2020: Μουσείο Πειραμάτων Άγιος Δημήτριος. (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

3ος 2020: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «Ερωτόκριτος» (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

Γ΄   ΤΑΞΗ

23/1/2020: Θέατρο Ακάδημος: «Στην άκρη του ονείρου»

2ος 2020: Μουσείο Πειραμάτων Άγιος Δημήτριος. (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

3ος 2020: Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: «Ερωτόκριτος» (Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί)

Δ΄  ΤΑΞΗ

21/3/2020: Θέατρο Κάππα: «Συρανό»

12/2/2020: Μέγαρο ΕΡΤ

12/3/2020: Θέατρο Τριανόν: «Στοχομαζώχτρα»

Ε΄  ΤΑΞΗ

17/1/2020: Βυζαντινό Μουσείο «Με τα μάτια της ψυχής των βυζαντινών»

6/2/2020: Επιγραφικό Μουσείο

5/3/2020: «Πειραματίξ»

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

27/1/2020: Πλανητάριο

27/2/2020: «Πειραματίξ»