Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

  Κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου θα πραγματοποιηθούν οι εξής επισκέψεις:

                                  Α΄  ΤΑΞΗ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

                                  Β΄   ΤΑΞΗ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

                                  Γ΄   ΤΑΞΗ

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

                                 Δ΄  ΤΑΞΗ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Το αηδόνι του αυτοκράτορα»

                               Ε΄  ΤΑΞΗ

27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΚΑΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Το αηδόνι του αυτοκράτορα»

                                ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΙΔΟΡΑΜΑ»

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΨΥΡΡΗ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Το αηδόνι του αυτοκράτορα»