ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

           Κατά  τη  διάρκεια  του Ολοήμερου  Προγράμματος  και με  την καθοδήγηση  της  Εικαστικού μας  κας  ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑΣ  οι  μαθητές  μας δημιούργησαν αρκετά  ενδιαφέρουσες  δημιουργίες  που  υπόσχονται  καλύτερα  πράγματα  στο μέλλον. Δείγμα των  εργασιών  μπορείτε να  δείτε εδώ.