"ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ"

"ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΖΩΗ"

Κάθε μέρα, στην τάξη, μα δίνονται πολλές ευκαιρίες να ανακαλύπτουμε πόσο διαφορετικοί είμαστε. 

'Εχουμε μάθει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι κι έχουμε τα ίδια δικαιώματα, έχουμε δηλαδή όλοι την ίδια αξία. Ωστόσο όλοι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί. Κι όλοι έχουμε την ίδια ανάγκη να αναγνωρίζεται αυτή η μοναδικότητά μας.