Η τάξη μας

Η τάξη μας

Ενδεικτικές ομαδικές εργασίες των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του Διδακτικού  Έτους: 2014-2015