6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α1 ΤΑΞΗΣ " ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α1 ΤΑΞΗΣ " ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ"

            Οι μαθητές/τριες της Α1 τάξης στα πλαίσια του 6ου εργαστηρίου δεξιοτήτων ασχολήθηκαν με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός η Αικ. Γκόλτσιου.