Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 9/5/2023 οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων θα παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Learn More, Play More στους χώρους Xplore Science και Xplore Oceans του Golden Hall στο Μαρούσ ι. Κόστος συμμετοχής 12 ευρώπερισσότερα

Σελίδες