ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

                     Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 έχει ανασταλεί η δράση "ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"