ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

     Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2019-2020 η δράση: "Παραμονή διδακτικων βιβλίων στο σχολείο" θα υλοποιηθεί τα εξής Σαββατοκύριακα:

                        28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

                        12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

                        26-27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

                        16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

                        30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

                        14-15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

                         25-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

                        8-9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

                        22-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

                        7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

                        21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

                        4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

                        2-3 ΜΑΪΟΥ 2020

                        23-24 ΜΑΪΟΥ 2020

                        6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020