ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Η ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων και τις ειδικότητες για το διδακτικό έτος 2017-2018 έχει προγραμματιστεί να γίνει στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • Δευτέρα 09-10-2017

  • Τρίτη  07-11-2017

  • Τετάρτη 20-12-2017 (Έλεγχοι Α΄ Τριμήνου)

  • Πέμπτη 15-02-2018

  • Παρασκευή 16-03-2018 (Έλεγχοι Β΄Τριμήνου)

  • Δευτέρα  07-05-2018

  • Παρασκευή 15-06-2018 (Τίτλοι Προόδου και Σπουδών)

Οι ενημερώσεις κάθε φορά θα γίνονται στις 13:20 σε όλες τις Τάξεις.

Η εκπαιδευτικός του Τμήματος ένταξης κα Φεσσοπούλου Μαρία θα δέχεται τους γονείς την πρώτη Πέμπτη του μήνα  12:30-13:15

Η εκπαιδευτικός Γαλλικών κα Καραντζίκου Μαρία θα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Τρίτη την 5η ώρα (11:45-12:25)

Η εκπαιδευτικός Μουσικής κα Δημητρούση Μαρία θα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Παρασκευή την τέταρτη ώρα (10:45-11:30)

Η εκπαιδευτικός Μουσικής κα Μαρίνη Φωτεινή θα δέχεται τους γονείς κάθε Δευτέρα  13:15-13:45

Η εκπαιδευτικός Πληροφορικής κα Ζέτη Σταυρούλα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Τρίτη την τέταρτη ώρα (10:45-11:30)

Η εκπαιδευτικός Γερμανικών κα Τσιμπίδη Αναστασία θα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Τρίτη  στο 1ο διάλειμμα (09:40-10:00) και στο 2ο διάλεμμα (11:30-11:45)

Η εκπαιδευτικός Αγγλικών κα Νικολοπούλου Διονυσία θα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Δευτέρα 09:40-10:10

Η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής κα Λύχνου Κωνσταντίνα θα δέχεται τους γονείς για ενημέρωση κάθε Δευτέρα 10:15-10:45