ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

        Κατόπιν απόφασης του Συλλόγου ΔΙδασκόντων οι ενημερώσεις των γονέων για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν τις εξής ημρομηνίες:
 
          1η Ενημέρωση: 26/10/22

          2η Ενημέρωση: 22/11/22

          3η Ενημέρωση: 19/12/22 (μαζί με τη βαθμολογία του Α’ τριμήνου)

          4η Ενημέρωση: 02/02/23

          5η Ενημέρωση: 17/3/23 (μαζί με τη βαθμολογία του Β’ τριμήνου)

          6η Ενημέρωση: 08/05/22

          7η Ενημέρωση: 15/06/23 (μαζί με την επίδοση των τίτλων  προόδου και σπουδών)

          Επισημαίνεται ότι για την είσοδο στον χώρο του σχολείου των  γονέων που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι/ες (όπως αυτό ορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα) απαιτείται rapid test (48 ωρών) ή PCR test (72 ωρών)