ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ " Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ " Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

 

       Αγαπητοί γονείς,

                   με την υπ΄αριθμό ΦΜ.7/139107/Δ1/27-8-18 απόφαση του ΥΠΠΕΘ που κοινοποιήθηκε στα σχολεία θα εφαρμοσθεί και φέτος η  δράση «Η τσάντα στο σχολείο» . Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων θα αφήνουν για δύο τουλάχιστον Σαββατοκύριακα τον μήνα τη σχολική τσάντα στο σχολείο.

            Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι, σε σχέση πάντα με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών. Χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη της κατ΄ οίκον μελέτης και η υλοποίηση σε ατομική ή ομαδική βάση δημιουργικών εργασιών και εκτός σχολείου, κάποιες φορές είναι απαραίτητος  ο επαναπροσδιορισμός του πλαισίου που όλα αυτά υλοποιούνται.  Η δράση θα λάβει χώρα με σεβασμό στις ανάγκες του παιδιού με γνώμονα τη συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του καθώς  και την  ανάγκη για αύξηση του ποιοτικού χρόνου μέσα στην οικογένεια.

                        Για τις ημερομηνίες υλοποίησης της δράσης θα ενημερώνεστε με ανακοινώσεις που θα μοιράζονται στους μαθητές.  Για τον μήνα Σεπτέμβριο η δράση θα υλοποιηθεί το αυτό Σαββατοκύριακο 22-23/9/18.

Από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου