ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

     Το τμήμα Παιδείας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης πρόκειται να υλοποιήσει σειρά βοωματικών εργαστηρίων με θέμα "Γονείς και Σχολικός Εκφοβισμός" σε τρεις κύκλους.  Ο πρώτος κύκλος θα πραγματοποιηθεί σε τρεις συναντήσεις για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης ξεκινώντας από τη Δευτέρα 3/12/18. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου. Μπορείτε εδώ να δείτε το ενημερωτικό δελτίο τύπου του Δήμου.