ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις  20/12/20  θα αποσταλεί η βαθμολογική ενημέρωση για το Ά΄τρίμηνο στα e-mails των γονέων των μαθητών των Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων.