ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

                       Την Πέμπτη 24/5/2018 οι μαθητές των Γ΄ και Δ΄ τάξεων θα παρακολουθήσουν την αγγλική θεατρική παράσταση «The Emperors Clothes». Την ίδια ημέρα οι μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων θα παρακολουθήσουν την αγγλική θεατρική παράσταση «Charlie». Και οι δύο παραστασις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.