ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

            Την Παρασκευή 13/3/20 το σχολείο μας  θα συμμετάσχει στον 14ο Διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας "Παιχνίδι και Μαθηματικά" Για τη συμμετοχή των μαθητών χρειάζεται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς και την οποία μπορείτε να δείτε εδώ. Η δήλωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι την Πέμπτη 12/3/20.