ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο θα προχωρήσει στη συγκέντρωση των παρακάτω βιβλίων, ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν την επόμενη σχολική χρονιά.

            Τα βιβλία που πρέπει έως τις 12/6/19 να επιστραφούν είναι:

                                                                 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

       Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΜΟΥΣΙΚΗ

        Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

       Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ

        Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 • ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΜΟΥΣΙΚΗ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

                                                                  ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 • ΜΟΥΣΙΚΗ