Στόλισμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου στο 1ο Δ.Σ. Ελληνικού - Δευτέρα 11 Δεκέμβρη

Στόλισμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου του Δήμου στο 1ο Δ.Σ. Ελληνικού - Δευτέρα 11 Δεκέμβρη