ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

   Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/5/19 και τη Δευτέρα 27/5/19 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω των δημοτικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών εκλογών. Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, όπου απαιτηθεί τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και την Παρασκευή 31/5/19 και Δευτέρα 3/6/19