ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

         Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7/11/18 το σχολείο θα παραμείνει ΚΛΕΙΣΤΟ λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών  σε πανελλαδικές  εκλογές για Υπηρεσιακά Συμβούλια.