ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

              στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του σχολικού έτους 2022-2023 εκδόθηκε η υπ΄αριθμόν 108730/ΓΔ4/09-09-2022 και αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στην προαναφερόμενη εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

Η χρήση της μάσκας είναι προεραιτική για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό και τους/τις επισκέπτες/τριες του σχολείου είναι προαιρετική.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

            Από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid-PCR test) εξαιρούνται όλοι οι πλήρως εμβολιασμένοι/ες.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της 43107/22-7-2022 (Β΄3891) κοινής υπουργικής απόφασης δεν θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι/ες :

1) Όσοι/ες  δεν έχουν εμβολιαστεί.

2) Όσοι/ες έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις εμβολίου δύο δόσεων ή με τη μοναδική δόση εμβολίου μιας δόσης και έχουν παρέλθει εννεά (9) μήνες από τη δεύτερη ή τη μοναδική δόση, εφόσον δεν έχουν λάβει την αναμνηστική δόση.

3) Όσοι/ες έχουν εμβολιαστεί με μία δόση για εμβόλιο δύο δόσεων ή με μία δόση εμβολίου μιας δόσης, έχουν νοσήσει και έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη νόσηση

            Κατόπιν τούτου όσοι/ες γονείς ή επισκέπτες/τριες προσέρχονται στο σχολείο και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (RAPID Ή PCR test) το οποίο και θα ελέγχεται ως προς την νομιμότητά του κατά την είσοδο στο σχολείο. Τo rapid test πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι  48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, ενώ το pcr test πρέπει να έχει πραγματοποιηθεόι μέχρι 72 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19

            Ένας/μία μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν  σε λοίμωξη covid-19 εκτός σχολείου παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα.

            Αν τα συμπτώματα εμφανιστούν εντός σχολείου, ειδοποιούνται οι γονείς και ο/η μαθητής/τρια αρχικά απομονώνεται στην αίθουσα covid-19 και κατόπιν αποχωρεί από τη σχολική μονάδα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται ιατρική αξιολόγηση και αν σύμφωνα με την αξιολόγηση ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ύποπτο κρούσμα  συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου.

            Αν ο εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε ο μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο, όταν τα συμπτώματα υφεθούν (24 ώρες χωρίς πυρετό χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

            Αν μαθητής/τρια έχει θετικό εργαστηριακό τεστ ειδοποιείται άμεσα η σχολική μονάδα.

            Ο/η μαθητής/τρια που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα παραμένει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες και επιστρέφει στο σχολείο μετά τις πέντε (5) ημέρες, ακόμα και αν πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός έλεγχος και είναι θετικός. Προϋπόθεση  είναι η πλήρης υποχώρηση του πυρετού (24 ώρες χωρίς πυρετό και χωρίς λήψη αντιπυρετικών). Κατά την επιστροφή του/της ο/η μαθητή/τρια θα πρέπει να φοράει μάσκα υψηλής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2)

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19

            Για την αιτιολόγηση των απουσιών μαθητή/τριας που απουσίασε λόγω νόσησης από κορωνοϊο covid-19 o/η γονέας εισέρχονται στην ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr  και εκδίδουν βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Ακολούθως υποβάλλουν στη Διεύθυνση του σχολείου και υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας το λόγο απουσίας του/της μαθητή/τριας και τις ημέρες που αυτός/ή απουσίασε.

            Δεν προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα, διαφορετικοί χώροι προαυλισμού, ενώ επιτρέπονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις χωρίς περιορισμούς.

            Αγαπητοί γονείς

                        επανερχόμαστε μετά από τρία χρόνια σε μια κανονική, όσο το δυνατόν, λειτουργία των σχολείων. Παρόλα αυτά ο κορωνοϊός covid-19 που επηρέασε την εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία δυόμισι χρόνια δεν έχει εξαφανιστεί. Απαιτείται υπευθυνότητα, παρακολούθηση, συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, ώστε να αντιμετωπιστούν, αποτελεσματικά όποια θέματα προκύψουν και να μη χρειαστεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς λήψη επιπλέον μέτρα προστασίας.  

                                                                                                   ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ