ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

              Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα πλαίσια του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος το σχολείο προχωρά στη συγκέντρωση όσων εγγράφων χρειάζονται, ώστε να κοινοποιηθούν στη Δ΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας και να ικανοποιηθούν το γρηγορότερο δυνατό οι ανάγκες του σχολείου.

            Στα πλαίσια του προγραμματισμού αυτού είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα.

  1. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πρέπει να προσκομίσουν μέχρι τις 8-6-2018 τη δήλωση για τη 2η ξένη Γλώσσα που τους έχει δοθεί. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή της 2ης ξένης Γλώσσας στους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 στη ΣΤ΄ τάξη.
  2. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται, ώστε να εγγραφεί το παιδί τους την επόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής πρέπει μέχρι τις 12-6-2018 να προσκομίσουν στο σχολείο τη σχετική δήλωση που έχει μοιραστεί μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις εργασίας, κάρτα ανεργίας). Να σημειωθεί ότι εκπρόθεσμες εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνονται μόνο με απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές της Στ΄ τάξης, μετά την κατάταξη τους στα Γυμνάσια που θα γίνει από τη Δ/ση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, θα δηλωθούν ανάλογα με τη 2η ξένη γλώσσα που παρακολούθησαν στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί αλλαγή Γλώσσας πρέπει έως τις 12-6-2018 να καταθέσει στη Διεύθυνση του Σχολείου μας τεκμηριωμένο αίτημα για την αλλαγή που θα διαβιβαστεί μαζί με τους Τίτλους Σπουδών στο αντίστοιχο Γυμνάσιο το οποίο θα λάβει και την τελική απόφαση. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι μετά από επικοινωνία με τα Γυμνάσια της περιοχής σε κανένα δεν διδάσκονται η Ιταλική και η Ισπανική Γλώσσα.

  1. Οι μαθητές που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 στη Δ΄ τάξη υποχρεούνται με βάση το νόμο να διαθέτουν ανανεωμένο ΑΔΥΜ. Στη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους  θα δοθεί σε όλους τους μαθητές της Γ΄ τάξης αντίγραφο του ΑΔΥΜ που πρέπει να προσκομισθεί στο σχολείο έως την Παρασκευή 14-9-2018, ώστε  να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν απρόσκοπτα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του σχολείου.
  2.  Με βάση σχετική Υπουργική Απόφαση με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους πρέπει να επιστραφούν στο σχολείο τα εξής βιβλία:

 Εικονογραφημένο λεξικό Α, Β, Γ τάξεων, Εικαστικών Α, Β, τάξεων, Φυσικής Αγωγής Α΄ Β΄ τάξεων,  Μουσικής Α΄ τάξης, Μουσικής Β΄ τάξης, Εικαστικών Γ΄Δ΄ τάξεων,  Φυσικής Αγωγής Γ΄Δ΄ τάξεων,  Λεξικό Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων, Εικαστικά Ε΄ ΣΤ τάξεων, Θεατρικής Αγωγής Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων, Φυσικής Αγωγής Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων, Μουσικής Ε΄ ΣΤ΄ τάξεων.

                                                                                                                                                                            Από τη Διεύθυνση