ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

          Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 25/9/18 ξεκινά η πλήρης ανάπτυξη του Ολοήμερου Προγράμματος με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής και την λειτουργία των απογευματινών τμημάτων ως τις 16:00.  Επισημαίνεται ότι η ώρα προσέλευσης των μαθητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο τμήμα πρόωρης υποδοχής είναι μεταξύ 07:00 και 07:15. Μετά τις 07:15 η επόμενη ώρα υποδοχής είναι η ώρα έναρξης του πρωινού προγράμματος στις 08:00. Επίσης τονίζεται ότι η αποχώρηση των μαθητών που θα παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι για την 1η διδακτική ώρα στις 15:00 και για τη 2η διδακτική ώρα στις  16:00. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που συμπληρώνουν 15 συνεχόμενες απουσίες στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διαγράφονται από το πρόγραμμα (Π.Δ. 79/2017)

                                                                                                                                                  Από τη διεύθυνση