ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

      Σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη στα σχολεία δίνεται παράταση στις εγγραφές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέχρι τη Δευτέρα 30/3/20.