ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

      Σύμφωνα με εγκύκλιο που απεστάλη στα σχολεία δίνεται παράταση στις εγγραφές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέχρι τη Δευτέρα 6/4/20.