ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

            Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 8-9/2/20 θα υλοποιηθεί η δράση "Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο"