ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

      Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 25-26 Ιανουαρίου 2020 θα υλοποιηθεί η δράση "Παραμονή Διδακτικών Βιβλίων στο σχολείο".