ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

    Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 14-15 Δεκεμβρίου 2019 θα υλοποιηθεί η δράση "Παραμονή διδακτικών βιβλίων στο σχολείο"