ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

      Σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 30/11-1/12-19 θα είναι το δεύτερο για τον Νοέμβριο που θα υλοποιηθεί η δράση "Παραμονή Διδακτικών Βιβλίων στο σχολείο"