ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

      Όπως έχει ανακοινωθεί μετά από σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων φέτος και για δύο φορές κάθε μήνα θα υλοποιηθεί η δράση "ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ . Το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής της θα είναι αυτό στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2019, οπότε οι μαθητές θα αφήσουν τα βιβλία στο σχολείο την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.  Επισημάινεται ότι  η δράση αφορά την παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο σχολείο για τα Σαββατοκύριακα που έχουν οριστεί και όχι όλης της τσάντας την οποία μπορούν να παίρνουν μαζί τους οι μαθητές τα συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα που έχουν ανακοινωθεί.