ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε τέσσερις πολύ σύντομες παρουσίασεις με οδηγίες για την ενδοοικογενειακή βίαμ την σεξουαλική κακοποίηση ενηλίκων και ανηλικων και για την προστασία στο Διαδίκτυο. Τους σύντομους αυτούς οδηγούς μπορείτε να δείτε παρακάτω

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ πατώντας ΕΔΩ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ πατώντας ΕΔΩ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ πατώντας ΕΔΩ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ πατώντας ΕΔΩ