ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEBEX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEBEX

     Για τον τρόπο με τον οποίο ένας/μία μαθητής/τρια μπορεί να εισέλθει και να πραγματοποιήσει σύγχρονης μορφής επαφή με κάποιον/α εκπαιδευτικό μπορείτε να δείτε εδώ. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να χρησιμοποιήσει smartphone, tablet   ή  p/c για την είσοδο στην εφαρμογή.Στο έγγραφο περιλαμβάνονται οδηγίες για κάθε είδους συσκευή.